Meer grip

In onze software hebben medewerkers rechten en rollen. Daardoor worden ze beperkt of hebben ze juist de vrijheid om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om een vrij basaal beleid of gebruikers gegevens kunnen aanmaken, wijzigen en verwijderen.

Het was niet mogelijk om bij bepaalde handelingen eerst goedkeuring te vragen, aan bijvoorbeeld een collega. De nieuwste ontwikkeling brengt daarin verandering en geeft je de mogelijkheid om het vier-ogen-principe in te zetten. Deze functionaliteit komt o.a. beschikbaar voor CBM.

Info CBM

Doel

Het gaat om een procedureel uitgangspunt dat stelt dat voor bepaalde handelingen altijd twee mensen nodig zijn, opdat er een controle plaatsvindt om bijvoorbeeld fraude of misstanden te voorkomen. De gedachte is dat het gaat om het delen van verantwoordelijkheden.

Er ontstaat een andere manier van samenwerken. Pas nadat de collega het voorstel heeft goedgekeurd kan de volgende stap in het proces worden uitgevoerd.

We kunnen meer aandacht besteden aan de betrouwbaarheid van de totstandkoming van informatie door een betere functiescheiding, namelijk registreren, controleren en beslissen.

Portaal

In de applicatie wordt aangemerkt welke velden of entiteiten een controle behoeven. De gegevens die door de medewerker worden verwerkt komen terecht in een portaal, waar de verantwoordelijke persoon ze kan accorderen, afwijzen en opmerkingen kan plaatsen.

Het kan daarbij gaan om nieuwe, maar ook om gewijzigde gegevens. Daarbij worden dan de oude en nieuwe waarden weergegeven, de uitvoerder, de achterliggende reden van de wijziging en eventueel een onderliggend document.

Via deze nieuwe workflow is het bijvoorbeeld mogelijk om facturatie te blokkeren tot autorisatie is gegeven.

Dankzij onze klanten, voor onze klanten

De ontwikkeling van deze functionaliteit is ontwikkeld mede op verzoek van klanten van HTA Software. Wij willen onze klanten helpen hun werk eenvoudiger maken.

  • Validatie van gegevens

  • Zelfgekozen velden

  • Gefaseerde beslissingen

  • Portaal

Basislicentie

Deze extensie is een uitbreiding van de basislicentie en kan tegen meerprijs worden toegevoegd aan Contract Beheer Manager.

Het aantal mensen dat gebruik kan maken van de nieuwe functionaliteit is gelijk aan het aantal van de basislicentie.

Via het aanvraagformulier kun je direct een offerte aanvragen voor de uitbreidingen die je selecteert.

OFFERTE

Published On: juni 17th, 2021 / Categories: Contracten, Lokale Overheden, MKB, Portaal, Vastgoed /